Tytuł artykułu: Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z elektrowni atomowych

Autorzy: ZABOKLICKI, Ł., GARBULEWSKI, K.

Słowa kluczowe: odpady radioaktywne, unieszkodliwianie odpadów

Streszczenie: Rozwój energetyki nuklearnej wymaga stworzenia warunków ograniczenia do minimum wpływu odpadów z produkcji energii na środowisko naturalne. Odpady zawierające substancje radioaktywne są niezwykle niebezpieczne dla wszystkich ekosystemów, ale zastosowanie odpowiednich technologii może zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Analiza metod unieszkodliwiania odpadów stosowanych w UE została wykorzystana do oceny planów w tym zakresie Państwowej Agencji Atomistyki w Polsce. W następnej dekadzie powstanie potrzeba unieszkodliwiania odpadów z produkcji energii nuklearnej w Polsce i zadanie to powinno być przeprowadzone bez ryzyka zanieczyszczenia środowiska. W artykule przedstawiono właściwości odpadów powstających w elektrowniach atomowych oraz metody ich unieszkodliwiania.

Cytowanie w stylu APA: Zaboklicki, Ł. & Garbulewski, K. (2012). Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z elektrowni atomowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (4), 303-315.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Zaboklicki & Garbulewski, 2012), następne powołania: (Zaboklicki & Garbulewski, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Zaboklicki, Łukasz, Kazimierz Garbulewski. "Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z elektrowni atomowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 58 ser., vol. 21, nr 4, (2012): 303-315.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Zaboklicki, & Garbulewski 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Zaboklicki_Garbulewski_2012_PNIKS, author={Zaboklicki, Łukasz and Garbulewski, Kazimierz}, title={Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z elektrowni atomowych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN58/A8/art8.pdf}, year={2012}, volume={21 (4)}, number={58}, pages={303-315}}

Pełny tekst PDF


Go Back